Xử lý nước thải TMĐN

Là một công ty chuyên sâu trong lĩnh vực xi mạ, chúng tôi ý thức rõ những ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi xem việc bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật mà còn là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với khách hàng, nhân viên, xã hội và các thế hệ tương lai. Chính vì thế ngay từ khi còn là một cơ sở xi mạ non trẻ, chúng tôi đã lấy chính sách bảo vệ môi trường làm một trong những kim chỉ nam định hướng chiến lược phát triển của công ty. Trách nhiệm đó đã thôi thúc chúng tôi từ bỏ khu dân cư Bình Lợi trong nội thành TP.HCM để dời vào Khu công nghiệp Hố Nai của tỉnh Đồng Nai. Trách nhiệm đó đã thôi thúc chúng tôi chi tiêu hàng trăm triệu đồng mỗi năm để đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải và xử lý than bùn phát sinh sau quá trình xi mạ. Trách nhiệm đó đã thôi thúc chúng tôi phân loại rác thải nguy hại có dính hóa chất trong quá trình sản xuất để tìm cách xử lý thích hợp. Hệ thống xử lý nước thải của công ty lại nằm trong hệ thống xử lý nước thải chung của cả khu công nghiệp Hố Nai và Khai Quang để đảm bảo rằng khi xả ra nguồn nước chung của cộng đồng, chất lượng nước phải đạt tiêu chuẩn A theo đánh giá của Ban quản lý khu công nghiệp.

.