Line 4 Mạ kẽm quay bán tự động

ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
Tên hệ thống  Line 4: Dây chuyền mạ kẽm quay bán tự động
Công nghệ xi mạ  Mạ kẽm kiềm không cyanure (thụ động Cr 3+)
Hoàn tất lắp đặt  2005
Kích thước hệ thống  6 x 23 m
Tổng dung tích bể chính  4,450 lít
Tải trọng carrier  30 kg sản phẩm
Công suất thiết kế  1,400,000 dm2 / tháng
Hiệu suất thiết bị (2013)  50.74%
Tỷ lệ NG (2013)  4.27%
Sự cố MMTB (2013)  1.95%
Số nhân viên vận hành  6 (Ca A); 6 (Ca B)
Tổ trưởng hệ thống  Lê Viết Chung (Ca A); Dương Đình Đại (Ca B)
Tình trạng hiện tại  Đang hoạt động
Cập nhật lần cuối  Tháng 2, 2014

 

.