Line 8 Mạ nhựa tự động

ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
Tên hệ thống  Line 8: Dây chuyền mạ nhựa tự động
Công nghệ xi mạ  Mạ điện trực tiếp (chrome bóng, satin)
Hoàn tất lắp đặt  2012
Kích thước hệ thống  6 x 25 m
Tổng dung tích bể chính  22,900 lít
Tải trọng carrier  40 kg sản phẩm
Công suất thiết kế  1,008,000 dm2 / tháng
Hiệu suất thiết bị (2013)  11.23%
Tỷ lệ NG (2013)  10.04%
Sự cố MMTB (2013)  1.36%
Số nhân viên vận hành  4 (Ca A); 5 (Ca B)
Tổ trưởng hệ thống  Phạm An Điền (Ca A); Trần Minh Thiện (Ca B)
Tình trạng hiện tại  Đang hoạt động
Cập nhật lần cuối  Tháng 2, 2014

 

.