Line 6 Mạ kẽm treo tự động

ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
Tên hệ thống  Line 6: Dây chuyền mạ kẽm treo tự động
Công nghệ xi mạ  Mạ kẽm kiềm không cyanure (thụ động Cr 3+)
Hoàn tất lắp đặt  2005
Kích thước hệ thống  6 x 25 m
Tổng dung tích bể chính  13,300 lít
Tải trọng carrier  40 kg sản phẩm
Công suất thiết kế  1,150,000 dm2 / tháng
Hiệu suất thiết bị (2013)  64.62%
Tỷ lệ NG (2013)  5.16%
Sự cố MMTB (2013)  1.75%
Số nhân viên vận hành  5 (Ca A); 6 (Ca B)
Tổ trưởng hệ thống  Bùi Xuân Thành (Ca A); Võ Văn Dương (Ca B)
Tình trạng hiện tại  Đang hoạt động
Cập nhật lần cuối  Tháng 2, 2014

 

.