Line 3 Mạ kẽm quay tự động

ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
Tên hệ thống  Line 3: Dây chuyền mạ kẽm quay tự động
Công nghệ xi mạ  Mạ kẽm acid (thụ động Cr 3+)
Hoàn tất lắp đặt  2013
Kích thước hệ thống  3 x 25 m
Tổng dung tích bể chính  6,500 lít
Tải trọng carrier  50 kg sản phẩm
Công suất thiết kế  2,900,000 dm2 / tháng
Hiệu suất thiết bị (2013)  20%
Tỷ lệ NG (2013)  8.77%
Sự cố MMTB (2013)  1.82%
Số nhân viên vận hành  5 (Ca A); 4 (Ca B)
Tổ trưởng hệ thống  Nguyễn Văn Thành (Ca A); Nguyễn Hồng Quang (Ca B)
Tình trạng hiện tại  Đang hoạt động
Cập nhật lần cuối  Tháng 2, 2014

 

.