Thiện Mỹ Đồng Nai

THÔNG TIN NHÀ MÁY
Tên giao dịch Xưởng Xi Mạ Thiện Mỹ Đồng Nai
Thành lập 2004
Diện tích đất 7,000 m2
Diện tích xưởng 5,000 m2
Hệ thống xi mạ 4 Line: 3 line tự động, 1 line bán tự động
Công nghệ hiện có
  • Mạ trực tiếp trên nhựa
  • Mạ kẽm acid (thụ động Cr 3+)
  • Mạ kẽm kiềm không cyanure (thụ động Cr 3+)
Công suất thiết kế
  • Mạ nhựa: 1,008,000 dm2/ tháng (Line 8)
  • Mạ kẽm: 5,500,000 dm2/ tháng (Line 3, 4, 6)
Hiệu suất thiết bị (2013) 30.58%
Tỷ lệ NG (2013) 8.66%
Sự cố MMTB (2013) 1.84%
Số lượng nhân viên 91 (Bộ phận trực tiếp: 62 | Bộ phận gián tiếp: 29)
Số khách hàng công ty 35
Ban quản lý Vũ Quốc Thuần (Phó Giám đốc)
Nguyễn Văn Chung (Trưởng phòng Sản xuất)
Nguyễn Thiện Tuyển (Quản lý Cơ điện)
Nguyễn Đức Ngọc (Phó phòng Kỹ thuật)
Nguyễn Hồng Phúc (Phó phòng QC)
Trần Đình Hợi (Trưởng phòng HC-NS)
Nguyễn Thị Tím (Phó phòng Kinh doanh)
Hoàng Thị Thạo (Nhân viên Kế toán)
Chứng chỉ ISO 9001:2008  ISO 9001-2008 (31/10/2013 – 30/10/2016)
Sơ đồ nhà máy  file
Cập nhật lần cuối Tháng 4, 2014