Line 1 Mạ nhựa tự động

ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG
Tên hệ thống  Line 1: Dây chuyền mạ nhựa tự động
Công nghệ xi mạ  Mạ điện trực tiếp (chrome bóng, satin)
Hoàn tất lắp đặt  2009
Kích thước hệ thống  6 x 25 m
Tổng dung tích bể chính  21,500 lít
Tải trọng carrier  40 kg sản phẩm
Công suất thiết kế  672,000 dm2 / tháng
Hiệu suất thiết bị (2013)  53.54%
Tỷ lệ NG (2013)  11.02%
Sự cố MMTB (2013)  2.21%
Số nhân viên vận hành  7 (Ca A); 7 (Ca B)
Tổ trưởng hệ thống  Nguyễn Văn Cường (Ca A); Lưu Quang Tiến (Ca B)
Tình trạng hiện tại  Đang hoạt động
Cập nhật lần cuối  Tháng 4, 2014