Sự kiện

Thông tin sự kiện

Event Information:

 • 18/07
  2014
  19/07
  2014
  Văn phòng công ty

  Họp Sơ kết Quý II - 2014

  A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  - Giám đốc Nguyễn Duy Nguyên

  - Trợ lý giám đốc: Nguyễn Duy Khang

  - Phó giám đốc TMĐN: Vũ Quốc Thuần

  - Phó giám đốc TMVP: Bùi Duy Hưng

  - Phó giám đốc kỹ thuật: Thiệu Minh Sơn

  - Phó giám đốc tài chánh: Thiệu Lệ Cẩm Tú

  - Phó giám đốc tổ chức: Hoàng Hữu Hiếu

  - Trưởng phòng kỹ thuật: Võ Ngọc Tiệp

  - Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thanh

  B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

  - Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh sản xuất quý II / 2014 của hai nhà máy TMĐN và TMVP.

  - Hoạch định chiến lược kinh doanh cho quý III và IV, đề ra phương án cải tiến hệ thống sản xuất và quản lý.

  - Nhìn lại chặng đường phát triển 15 năm của công ty để rút ra những bài học, ghi nhận những thành tựu, và tìm kiếm hướng đi cho những năm sắp tới.

  - Liên hoan ban giám đốc công ty sau ngày họp thứ hai.