Thiện Mỹ Vĩnh Phúc

THÔNG TIN NHÀ MÁY
Tên giao dịch Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ Vĩnh Phúc
Thành lập 2009
Diện tích đất 9,000 m2
Diện tích xưởng 3,300 m2
Hệ thống xi mạ 2 Line tự động
Công nghệ hiện có
  • Mạ trực tiếp trên nhựa (chrome bóng / satin)
  • Mạ kẽm kiềm không cyanure (thụ động Cr 3+)
  • Mạ kẽm hợp kim nickel (thụ động Cr 3+)
  • Mạ kẽm hợp kim sắt (thụ động Cr 3+)
Công suất thiết kế
  • Mạ nhựa: 672,000 dm2/ tháng (Line 1)
  • Mạ kẽm: 1,382,000 dm2/ tháng (Line 2)
Hiệu suất thiết bị (2013) 44.09%
Tỷ lệ NG (2013) 11.45%
Sự cố MMTB (2013) 1.98%
Số lượng nhân viên 81 (Bộ phận trực tiếp: 51 | Bộ phận gián tiếp: 30)
Số khách hàng công ty 14
Ban quản lý Bùi Duy Hưng (Phó Giám đốc)
Phan Văn Quang (Quyền quản lý HC-NS)
Phan Văn Quang (Phó phòng Kế toán)
Lê Huy Cường (Phó phòng Kinh doanh)
Nguyễn Quang Vĩnh (Quản lý Sản xuất)
Lê Văn Cương (Phó phòng Kỹ thuật)
Bùi Hoàng Hà (Quản lý Cơ điện)
→ Nguyễn Thị Hằng (Quản lý QC)
Chứng chỉ ISO 9001:2008   ISO 9001-2008 (30/08/2011 – 29/08/2014)
Sơ đồ nhà máy file
Cập nhật lần cuối Tháng 4, 2014

 

.