Sắp đặt 5S

Sau “Sàng lọc” là “Sắp đặt”, bước thứ 2 của quá trình thực hiện 5S. “Sắp đặt” có nghĩa là sắp xếp những vật dụng, công cụ làm việc theo một thứ tự logic hợp lý và đúng nơi đúng chỗ. Những đồ vật nào hay dùng nhất phải nằm gần tầm tay của người dùng nó nhất trong khi những đồ vật ít dùng hơn có thể cách xa nơi làm việc hơn. Một danh sách thứ tự ưu tiên phải được lập ra cho từng món đồ và sắp xếp dựa theo đó. Nếu được thực hiện đúng, “Sắp đặt” sẽ giúp người nhân viên biết ngay món đồ mình đang cần nằm ở đâu và nhân viên của những ca khác cũng dễ dàng xác định vị trí của món đồ đó mà không phải mất công đi hỏi lẫn nhau vì tất cả cùng chia sẻ hiểu biết chung về vị trí của từng món đồ. Điều này sẽ tiết kiệm một khoảng thời gian đáng kể trong việc tìm kiếm công cụ làm việc. Việc “sắp đặt” đúng cách cũng sẽ giúp người quản lý biết được món đồ nào đang bị thất lạc hoặc hư hỏng nhằm lên kế hoạch thay thế bổ sung kịp thời.

Bước “Sắp đặt” phải luôn luôn đi sau bước “Sàng lọc” bởi vì không có lý nào người ta lại đi sắp đặt những thứ không cần thiết ở giữa những thứ cần thiết. Nếu bước “Sàng lọc” được thực hiện tốt thì bước “Sắp đặt” sẽ đỡ mất công hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Sau khi sắp đặt, đánh dấu rõ ràng vị trí của từng món đồ và nghiêm túc tuân theo vị trí đã được định sẵn.