Sẵn sàng 5S

Sẵn sàng” có nghĩa là liên tục duy trì những phương pháp trên cho đến khi tất cả trở thành một thói quen. Tinh thần 5S phải được thấm nhuần trong tất cả mọi cấp bậc của công ty từ cán bộ quản lý cho đến nhân viên sản xuất. Nhân viên cấp dưới phải có trách nhiệm phát hiện những trường hợp vi phạm 5S và báo cáo với cấp trên trong khi nhân viên cấp trên phải có biện pháp khắc phục những sai phạm và đảo bảm chúng không xảy ra lần nữa. Tại Thiện Mỹ, mỗi ngày có một nhân viên đặc trách 5S đi kiểm tra quanh nhà xưởng để phát hiện những trường hợp vi phạm, chụp hình lỗi vi phạm và báo cáo với người đứng đầu khu vực có liên quan. Người phụ trách của bộ phận đó phải có trách nhiệm khắc phục vi phạm theo để xuất của nhân viên 5S và tiếp tục theo dõi để trường hợp không tái diễn.