Sạch sẽ 5S

Sạch sẽ” có nghĩa là quét dọn, lau chùi để đảm bảo môi trường làm việc trong sạch, không dính bẩn. Sạch sẽ có nhiều tác dụng tích cực trực tiếp và gián tiếp lên hiệu quả công việc.

1. Tác động trực tiếp:

  • Môi trường làm việc sạch sẽ sẽ giúp những sự cố, hư hỏng trong hệ thống máy móc thiết bị dễ dàng phát hiện hơn. Vd: một động cơ bị rò rỉ nhớt trên nền đất sạch sẽ dễ dàng phát hiện hơn trên nền đất lấm lem vết dầu máy.
  • Đặc thù của một số ngành đòi hỏi môi trường làm việc phải tuyệt đối trong sạch để không ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm. Vd: lĩnh vực như xi mạ, điện tử, thực phẩm, bào chết thuốc men, v.v.

2. Tác động gián tiếp:

  • Môi trường làm việc không sạch sẽ khiến người công nhân cảm thấy không an toàn và luôn có một rủi ro rình rập. Khi cảm thấy không an toàn, họ sẽ làm việc một cách đề phòng hơn dẫn đến năng suất yếu đi.
  • Ngược lại môi trường làm việc sạch sẽ tạo một cảm giác tích cực trên tâm lý của người lao động và khách tham quan, dẫn đến sự gia tăng về năng suất và doanh số.

Một lưu ý trong quá trình thực hiện “Sạch sẽ” là người nhân viên phải được cung cấp đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị vệ sinh như thùng rác, chổi quét nhà, dẻ lau, v.v. Riêng đối với ngành xi mạ, những loại rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất có thể được phân thành rác thải nguy hại, rác thông thường và rác tái chế. Người nhân viên cần phải được huấn luyện, hướng dẫn từ khi mới bắt đầu để biết cách phân biệt và xử lý những loại rác trên. Ngoài ra không gian dành cho việc hút thuốc quanh nhà xưởng cũng phải được xác định và tuân thủ chấp hành.