Sàng lọc 5S

Sàng lọc” có nghĩa là phân loại và tách biệt những công cụ và linh kiện thiết yếu cho quá trình sản xuất ra khỏi những thứ không cần thiết. Những vật dụng cần thiết sẽ phải được sắp xếp theo thứ tự logic (bước thứ 2 của 5S), còn những vật dụng không cần thiết phải được lên kế hoạch thanh lý hoặc đem ra khỏi khu vực làm việc càng nhanh càng tốt. Nếu không chính những thứ không cần thiết này sẽ trở thành chướng ngại vật vô hình cho quá trình sản xuất.

Khi được yêu cầu thực hiện “Sàng lọc”, nhiều người chỉ đơn giản sắp xếp mọi thứ lại cho gọn gẽ, ngăn nắp. Theo đó những thứ rác rưởi tồn đọng hiển nhiên sẽ được thu gom và loại bỏ; và mọi thứ lại được đặt vào vị trí vốn có của nó. Tuy nhiên đây không phải là ý nghĩa sâu xa của sự sàng lọc. “Sàng lọc” có nghĩa là phân loại những thứ cần dùng ra khỏi những thứ không cần dùng và giải phóng không gian mà có thể bị lãng phí bởi những thứ vô ích cho những công việc hữu ích hơn. Ngạn ngữ có câu: “Cái gì không giúp bạn tiến lên sẽ kiềm giữ bạn lại”. Do đó thỉnh thoảng ta phải sàng lọc khu vực làm việc để loại bỏ những thứ có thể làm cản trở công việc.

Để quyết định vật dụng nào là cần thiết hay không cần thiết, hãy sử dụng “Quy tắc 24 giờ“. Nếu một vật mà không được sử dụng hay đụng đến trong vòng 24 giờ thì nên được sắp đặt ở một vị trí riêng biệt nhưng không quá xa nơi làm việc. Nếu những đồ vật đó lại không được sử dụng trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì nên được xem xét để thanh lý hoặc bán phế liệu. Chỉ những vật dụng nào tối cần thiết cho quá trình sản xuất mới được phép xuất hiện tại nơi làm việc. Chính người nhân viên phụ trách công việc (nhân viên văn phòng hoặc công nhân đứng máy) sẽ là người quyết định sau cùng đồ vật nào nên ở lại và đồ vật nào nên được mang đi.