Author Archives: admin

IT support

Nhánh nghề nghiệp :Phát triển phần mềm Nơi làm việc: FLEMINGTON Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc: Xây dựng và phát triển các sản phẩm trên nên tảng Web như: thương mại điện tử, payment, thanh toán trực tuyến,.. Xây dựng kiến trúc và thiết kế các sản phẩm, tính năng mới. Cải tiến, nâng cao hiệu quả của ... Xem thêm »